พลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวงราชินี 21/ธันวาคม/56

 

การจัดงานแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ ว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปีนี้ และได้ทรงแปรพระราชฐาน มาประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับงานพลุเฉลิมพระเกียรติจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยทำการยิงพลุกว่า 30,000 นัดประกอบเสียงเพลง มาจากเรือใหญ่จำนวน 5 ลำที่ลอยอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลหัวหิน ประมาณ 500 เมตร และมีพลุที่จุดแล้วจะแสดงออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น พลุหมายเลขมงคล 86 อันหมายถึงพระชนมายุของพระองค์ท่าน, พลุรูปหัวใจ ฯลฯ

สำหรับการแสดงพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น. ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน ใช้ชื่อว่า “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน (เรารักในหลวง)” ซึ่งเป็นการแสดงพลุนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนแรก บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ จะเป็นพื้นที่สำหรับผู้นำรัฐบาล / กระทรวงต่าง ๆ อาทิเช่น กระทรวงกลาโหม ผู้นำทั้งสามเหล่าทัพ กระทรวงการท่องเที่ยว ฯ เป็นต้น เเละส่วนราชการที่มีการระบุตามแผนงานนั้น เข้าร่วมในพื้นที่บริเวณ 19 ไร่ ซึงเป็นพื้นที่เฉพาะ VIP ลักษณะ Sit down dinner และส่วนบริเวณกลางทะเลนั้น เป็นพื้นที่สำหรับการจุดพลุ ซึงเป็นไฮไลท์ของงาน 3 หมื่นนัดจากต่างประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 0-3251-1047 หรือ ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0-3251-6219

Leave A Response