Archive: วัด

วัดเขาถ้ำคั่นกระได

ในบริเวณพื้นที่เขตตำบลอ่าวน้อย จะมีสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด ที่คนส่วนใหญ่อาจจะลืมนึกถึง ซึ่งค่อนข้างจะสงบร่มรื่น เหมาะกับผู้ที่ต้องการ อารมณ์แอบเหงา แอบคิดถึงได้บ้าง สมัยก่อนพื้นที่นี้จะเป็นที่หลบลมพายุ ของชาวทะเล ชาวเรือแถบนี้ซึ่งจะใช้ภูเขาแถบนี้ช่วยเป็นที่กำบัง ติดกับชายหาดจะมีวัดซึ่งประดิษฐานบนยอดเขา และมีถ้ำขนาดเล็ก ซึ่งต้องทดสอบพละกำลังกันนิดหนึ่ง (เคยเห็นอาม่า แกขึ้นมาแวะชมวิวบ่อยๆ) จะเป็นบันไดคอนกรีต ...

Read More

วัดห้วยมงคล

  เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน นามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย“มงคล”ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย ...

Read More